IDAn käyttöpolitiikka ja käyttöehdot päivittyvät 1.7.2021

Tutkimusdatan säilytyspalvelu IDAn käyttöehdot ja käyttöpolitiikka päivittyvät 1.7.2021.

Käyttöehtoja päivitetään kuvaamaan selkeämmin IDA-palvelun käyttötarkoitusta osana Fairdata-kokonaisuutta. Päivitetyt käyttöehdot eivät olennaisesti muuta käyttäjien ja CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n välistä suhdetta. IDA-palvelun käyttöehtojen rinnalla palvelun käyttöä koskevat edelleen CSC:n tutkimuksen ja opetuksen palvelujen yleiset käyttöehdot.

IDAn käyttöpolitiikka päivittyy IDA-hallintamallityöpajan jälkeen laaditun dokumentin mukaisesti, Fairdata-verkoston antamat kommentit huomioiden. Palvelun käyttöpolitiikkaa ja siihen liittyviä prosesseja tullaan jatkossakin kehittämään osana Fairdata-verkoston toimintaa.

Merkittävimmät muutokset:

Käyttöehdot

  • Aineistojen kuvailuvaatimusta on tarkennettu niin, että käyttöehdot edellyttävät IDAan tallennetun datan kuvailua nimenomaan Etsin-hakupalveluun. Myös aiemmissa käyttöehdoissa on edellytetty IDAan tallennettavan datan kuvailua.
  • Terminologiaa ja viittauksia on tarkennettu ja päivitetty.

Käyttöpolitiikka

  • Käsitteiden lisäys ja sanamuotojen selkeytys.
  • Suomen Akatemian rahoituspäätökseen perustuvan IDA-käyttöoikeuden ja OKM:n erillismyöntönä saatavan IDA-käyttöoikeuden hakemisen (ja jatkamisen) mahdollisuus poistettu käyttöpolitiikan yksinkertaistamiseksi. Nykyiset näiden käyttöoikeuksien alaiset projektit tullaan ensisijaisesti siirtämään kotiorganisaatioidensa käyttöoikeuden alaisiksi. CSC on vuoden 2021 aikana yhteydessä niihin projekteihin, joita tämä muutos koskee. Tätä ennen muutos ei vaadi käyttäjiltä toimenpiteitä.
  • Selkeytetty datan säilytyksen linjauksia: ”CSC ei poista käyttäjien palveluun lisäämää dataa palvelusta neuvottelematta asiasta projektin vastuuhenkilön tai IDA-tilan myöntäneen organisaation kanssa.”
  • Ohjeet organisaation käyttöoikeuden kasvattamiseksi lisätty osaksi dokumenttia (aikaisemmin liitteenä) ja päivitetty hakemusten käsittelyn osalta: ”CSC käsittelee organisaatioiden anomukset palvelun omistajan OKM:n valtuuttamana.”

Uudet käyttöehdot: https://www.fairdata.fi/ida-tutkimusdatan-sailytyspalvelun-kayttoehdot/
Uusi käyttöpolitiikka: https://www.fairdata.fi/ida-kayttopolitiikka/
Vanhemmat versiot käyttöpolitiikasta ja käyttöehdoista: https://www.fairdata.fi/muutoshistoria/

Mikäli sinulla on kysyttävää käyttöehdoista tai käyttöpolitiikasta, otathan yhteyttä CSC:n asiakaspalveluun osoitteessa asiakaspalvelu@csc.fi